SIGMA VIKOTE 56

Category

Sơn hoàn chỉnh acrylic biến tính.

 

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

  • Lớp sơn hoàn chỉnh cho vùng trên mớn nước
  • Có độ bóng và duy trì màu sắc tốt
  • Chịu nước và các hóa chất nhẹ trên bề mặt
  • Khô nhanh
  • Có thể thi công tại nhiệt độ thấp dưới –10°C (14°F)

 

MÀU SẮC VÀ ĐỘ BÓNG

  • Trắng và các màu khác
  • Bóng

 

Vui lòng truy cập chi tiết thông tin sản phấm: SIGMA VIKOTE 56 VN

Danh mục:
  • 21-06
Sản phẩm tương tự